My Cart

Close

Cancellation & Refund Policy

 

TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:
1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.
2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.
4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.
5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım klavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.
6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

 

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

 

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.
ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:
9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:
10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

 

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
12.SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:
ŞİRKET ADI/UNVANI: Iolite Design Sanat ve Tasarim Ürünleri Ltd. Şti
ADRES: Tekfen İş Merkezi, Buyukdere Caddesi No.209, 4. Levent Sisli Istanbul, 34394 Türkiye
EPOSTA: info@iolitedesign.com, customercare@iolitedesign.com
TEL: +90 212 212 34 53

 

CAYMA HAKKININ SÜRESİ:

 

13.Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 günlük süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.
14.Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir.
15.Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

 

CAYMA HAKKININ KULLANIMI:

 

16.3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)
17.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

İADE KOŞULLARI:

 

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

 

21.ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.
22.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.
TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
23.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

 

24.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ............, ........., bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.
25.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

 

CONSUMER RIGHTS - WITHDRAWAL - CANCELLATION REQUIREMENTS

 

General:
1. If you place an order electronically via the website you are using, you agree to the preliminary information form and the distance sales contract that you are offered.
2.Buyers are subject to the provisions of Law No. 6502 on Consumer Protection and Regulation on Distance Protection (Official Gazette: 27.11.2014 / 29188) and other applicable laws in relation to the sale and delivery of the purchased product.
3. The shipping charges will be paid by the buyers.
4. Each purchased product is delivered to the person and / or organization at the address indicated by the buyer, not exceeding the legal period of 30 days. If the product is not delivered within this period, the Buyers may terminate the contract.
5. The purchased product must be delivered in full and in accordance with the specifications specified in the order and with the documents such as the warranty certificate, the user manual.
6. In the event that the purchase of the purchased product becomes impossible, the seller must notify the buyer in writing within 3 days of learning of the situation. The total price within 14 days must be returned to the Buyer. IF THE PURCHASE PRODUCT PURCHASE IS NOT AVAILABLE:
7. If the buyer does not pay the price of the product he purchases or cancels it in the bank records, the Seller's obligation to deliver the product ends. SHOPPING WITH THE UNAUTHORIZED USE OF THE CREDIT CARD:
8. After the product has been delivered, it is determined that the credit card that the buyer is paying unfairly by the unauthorized persons and if the product price is not paid to the Seller by the related bank or financial institution, the buyer will be transported the product within 3 days. to be returned to the SELLER. IF IT CANNOT BE DELIVERED DURING THE PRODUCT PERIOD:
9. If force majeure conditions occur and cannot be delivered within the product period, the Buyer shall be notified. The buyer may request the cancellation of the order, replacement of the product with the like or postponement of delivery until the barrier is eliminated. If the buyer cancels the order; If the payment made by cash within 14 days from the cancellation of this fee is paid to him in cash. If the buyer makes the payment with a credit card and cancels it, within 14 days from this cancellation the product price is returned to the bank, but it is possible that the bank will transfer it to the buyer within 2-3 weeks. LIABILITY OF THE BUYER TO CHECK THE PRODUCT:
10. The buyer shall inspect the goods / services subject to the contract before receipt; dents, broken, torn packaging etc. damaged and defective goods / services will not take delivery from the cargo company. The delivered goods / services shall be deemed to be undamaged and intact. BUYER, goods / services must be carefully protected after delivery. Goods / services should not be used if the right of withdrawal is used. The invoice must also be returned with the product.

 

RIGHT OF WITHDRAWAL:

 

11.ALIC of; 14 / fourteen days after the date of delivery of the product itself or the person / organization in the address indicated by him, he can use the right of withdrawal from the contract without any legal and criminal responsibility and without giving any justification provided that he informs the SELLER on the following contact information.
COMMUNICATION INFORMATION TO BE MADE TO SEND THE RIGHT OF THE RIGHT OF THE SCOPE:
COMPANY NAME / TITLE: Iolite Design Sanat ve Tasarim Ürünleri Ltd. Şti.
ADDRESS: Tekfen İş Merkezi, Buyukdere Caddesi No.209, 4. Levent Sisli Istanbul, 34394 Türkiye
EMAIL: info@iolitedesign.com, customercare@iolitedesign.com
TEL: +90 212 212 34 53

 

TIME OF RIGHT OF WITHDRAWAL:

 

13. If the buyer buys a service, this 14-day period starts from the date of signing the contract. Before the expiry of the right of withdrawal, the right of withdrawal may not be used in the service contracts that are executed with the approval of the consumer.
14. Costs arising from the use of the right to vote belong to the SELLER.
15. In order to use the right of withdrawal within 14 (fourteen) days, written notice to the SELLER via registered mail, fax or e-mail must be made and the product has not been used in accordance with the provisions of 'Products which cannot be Eliminated

 

USE OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL:

 

16.3. The invoice of the product delivered to the person or the BUYER, (If the invoice of the product to be returned is institutionalized, it must be sent with the return invoice issued by the institution when the return is returned.
17. The return form must be delivered complete and undamaged with the box, packaging, if any, with the standard accessories to be returned.

 

REFUND CONDITIONS:

 

18.SATICI is obliged to return the total price and the documents that undermine the BUYER to the BUYER within 10 days from the receipt of the revocation notice and to return the goods within 20 days.
19. If there is a decrease in the value of the good or the return is impossible due to a reason caused by the defect of the BUYER, the BUYER is obliged to compensate the damages of the SELLER at the rate of defect. However, the PURCHASER is not liable for any changes or alterations caused by the proper use of the product or the product within the period of withdrawal right.
20. In the event that the campaign limit amount set by the SELLER falls below the limit due to the exercise of the right of withdrawal, the discount amount used in the campaign will be canceled.

 

PRODUCTS WHICH WILL NOT BE USED:

 

21.With the request of the BUYER or clearly prepared for personal needs and unsuitable for return, underwear lower parts, swimsuits and bikini bottoms, make-up items, disposable products, risk of rapid deterioration or expiry date After the delivery of the package by the PURCHASER, the products which are unsuitable for health and hygiene are returned to the Purchaser, the products which are mixed with other products after being delivered and cannot be separated by their nature. Goods for periodicals such as newspapers and magazines Instantaneous services in electronic media or intangible goods delivered to the consumer immediately, audio or video recordings, books, digital content, software programs, data storage and storage devices, computer supplies in case the package is opened by the BUYER, it is not possible to return it under the Regulation. In addition, before the expiration of the right of withdrawal, the use of the right of withdrawal relating to the services initiated by the approval of the consumer is not possible under the Regulation.
22.Cosmetics and personal care products, underwear products, swimwear, bikinis, books, copied software and programs, DVD, VCD, CD and cassettes and stationery supplies (toner, cartridge, ribbon, etc.) unopened, untested, intact and unused.
RESULTS OF RESIDENCE AND LEGAL RESULTS
23. If the BUYER defaults in the case of payment by credit card, the cardholder agrees, declares and undertakes that he / she will pay interest in the credit card agreement with the bank and be liable to the bank. In this case, the Bank may apply for legal remedies; If the BUYER is in default due to the debt of the BUYER, BUYER accepts that the seller will pay the loss and loss due to the delayed performance of the debt.

 

PAYMENT AND DELIVERY

 

You can make a bank transfer or EFT (Electronic Fund Transfer) to any of our bank accounts (TL).
With our credit cards on our website, you can benefit from online payment or online payment for all kinds of credit cards. Your online payment will be charged to your credit card at the end of your order.